Corporate Social Responsiblity


 


TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

Küldetésünk, hogy segítsünk az embereknek olyan otthont teremteni, amit szeretnek. Összes munkatársunk és beszállítónk részese ennek a küldetésnek. Az emberi jogok tiszteletben tartásáról szóló magatartási kódexünk alapjául az ENSZ Globális Megállapodása és az ILO-alapegyezmények szolgálnak. Az emberi jogok alapját az az egyszerű elgondolás képezi, hogy mindenkit, mindenféle diszkrimináció nélkül, egyenlően és méltósággal kell kezelni.


Annak biztosítása érdekében, hogy beszállítóink megfelelnek a magatartási kódexnek, a CarpetVista tagja az amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) rendszernek, amely a felelős ellátási láncokra irányuló európai kezdeményezés. A BSCI révén a CarpetVista és a többi tag ellátási láncának munkakörülményeit folyamatosan ellenőrzik és javítják.

A CarpetVista vállalja, hogy tartja magát az amfori BSCI magatartási kódexében meghatározott alábbi foglalkoztatási alapelvekhez.

amfori BSCI alapelvek

Az egyesülési szabadsághoz és a kollektív tárgyaláshoz való jog

Az egyesülési szabadsághoz és a kollektív tárgyaláshoz való jog

A CarpetVista megköveteli üzleti partnereitől, hogy biztosítsák munkavállalóik számára a szakszervezetbe vagy egyéb munkavállalói szervezetekbe tömörüléshez és a kollektív tárgyaláshoz való jogot.

Etikus üzleti magatartás

Etikus üzleti magatartás

A CarpetVista nem tűri el a korrupció, zsarolás, sikkasztás vagy megvesztegetés semmilyen formáját.

Méltányos javadalmazás

Méltányos javadalmazás

A CarpetVista megköveteli üzleti partnereitől a munkavállalók méltányos javadalmazáshoz való jogának tiszteletben tartását.

A diszkrimináció elutasítása

A diszkrimináció elutasítása

A CarpetVista megköveteli üzleti partnereitől az egyenlő esélyek biztosítását és a munkavállalók hátrányos megkülönböztetésének elutasítását.

Tisztességes munkaidő

Tisztességes munkaidő

A CarpetVista megköveteli üzleti partnereitől a munkaidőre vonatkozó jogszabályok betartását.

Munkahelyi egészségvédelem és biztonság

Munkahelyi egészségvédelem és biztonság

A CarpetVista megköveteli üzleti partnereitől az egészséges és biztonságos munkakörülmények biztosítását, a kockázatok értékelését és az ilyen kockázatok megszüntetését vagy csökkentését célzó minden szükséges intézkedés megtételét.

A gyermekmunka elutasítása

A gyermekmunka elutasítása

A CarpetVista megköveteli üzleti partnereitől, hogy semmilyen körülmények között ne foglalkoztassanak a törvényes alsó korhatárnál fiatalabb munkavállalókat.

A fiatal munkavállalók külön védelme

A fiatal munkavállalók külön védelme

A CarpetVista megköveteli üzleti partnereitől, hogy minden fiatal munkavállalót külön védelemben részesítsenek.

A bizonytalan foglalkoztatás elutasítása

A bizonytalan foglalkoztatás elutasítása

A CarpetVista megköveteli üzleti partnereitől, hogy munkavállalóikat a jogszabályoknak megfelelő dokumentált szerződések alapján foglalkoztassák.

A rabszolgamunka elutasítása

A rabszolgamunka elutasítása

A CarpetVista megköveteli üzleti partnereitől a kényszerű szolgaság, a kényszermunkára irányuló emberkereskedelem vagy a nem önkéntes munkavégzés minden formájának elutasítását.

A környezet védelme

A környezet védelme

A CarpetVista megteszi a környezet károsításának elkerüléséhez szükséges intézkedéseket.

amfori BSCI megközelítés

A kódex betartása

A kódex betartása

A CarpetVista kötelezi magát a munkavállalók jogszabályokban és amfori BSCI kódexben meghatározott jogainak védelmére.

Az ellátási lánc irányítása és dominóhatás

Az ellátási lánc irányítása és dominóhatás

A CarpetVista felhasználja az amfori BSCI alapelveket, hogy egyéb üzleti partnereire is hatással legyen.

A munkavállalók bevonása és védelme

A munkavállalók bevonása és védelme

A CarpetVista a munkavállalóknak a jogaikra és felelősségeikre vonatkozó naprakész információkat biztosít.

Panaszkezelési mechanizmus

Panaszkezelési mechanizmus

A CarpetVista a munkavállalók panaszainak és javaslatainak összegyűjtésére szolgáló rendszert bocsát rendelkezésre.

MAGATARTÁSI KÓDEX

A CarpetVista vállalatnál kiemelt fontosságot tulajdonítunk annak, hogy az általunk forgalmazott termékek gyártása elfogadható munkakörülmények között történjen. Nincsenek tulajdonunkban gyárak, és nem is üzemeltetünk egyet sem. Az összes általunk értékesített terméket főként Közel-Kelet és Ázsia beszállítóktól szerezzük be. Arra ösztönözzük beszállítóinkat, hogy tartsák be magatartási kódexünket, és mivel a fenntarthatósággal kapcsolatos kockázatok általában jelentősek (mint sok alacsony költségű országban), a fenntarthatósággal és az etikus beszerzéssel kapcsolatos munka nagyon fontos és kiemelt kérdés számunkra.

A CarpetVista többségi tulajdonosa a Litorina (www.litorina.se), egy befektetési társaság, amelynek több mint 40 vállalatban van érdekeltsége. A Litorina számára fontos, hogy a beszállítókkal szemben magas elvárásokat támasztó társadalmi és környezetvédelmi felelősségvállalással hozzájáruljon a fenntartható fejlődéshez.

A CarpetVista az európai amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) kezdeményezés tagja, amely egy közös magatartási kódex révén több száz céget tömörít. Elsődleges feladatuk a hálózat támogatása a fenntartható és etikus ellátási láncok létrehozásában.

A BSCI tagjaként vállaltuk, hogy a BSCI magatartási kódexe szerint járunk el.

Minden BSCI tag együttműködik az igények és fejlesztési javaslatok megfogalmazásában azon beszállítók számára, akik vállalják a BSCI magatartási kódexének való megfelelést.

Vásárlóként nem fog találni egyetlen szőnyeget sem BSCI logóval. Mindazonáltal a tevékenységét a BSCI szabványoknak megfelelően folytató valamennyi vállalat elkötelezte magát a hálózat kötelezettségvállalásainak teljesítése mellett.

KÖRNYEZETVÉDELMI VONATKOZÁSOK

A BSCI elsősorban a munkakörülményekre összpontosít, de a magatartási kódex tartalmaz bizonyos szabályokat a víz, a levegő és a vegyi anyagok tekintetében is. Beszállítóinknak meg kell állapítaniuk a műveletek jelentős környezeti hatásait, és olyan hatékony politikákat és eljárásokat kell létrehozniuk, amelyek tükrözik környezetvédelmi felelősségvállalásukat. Meg kell tenniük azokat a megfelelő intézkedéseket, amelyekkel megelőzhetik vagy a minimálisra csökkenthetik a közösségre, a természeti erőforrásokra és általában véve a környezetre gyakorolt káros hatásokat.

MUNKAKÖRÜLMÉNYEK

A BSCI magatartási kódexe összhangban van a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) egyezményeivel és az ENSZ Globális Megállapodásával. A magatartási kódexet a munkahelyen ki kell osztani, hogy a munkavállalók tájékoztatásban részesüljenek a munkavédelemre és munkaegészségügyre vonatkozó jogaikról és szabályokról.

A magatartási kódex részeként vállaljuk, hogy nem tartunk fenn üzleti kapcsolatot olyan szereplőkkel, amelyek gyermekmunkásokat foglalkoztatnak. Minden gyermeket meg kell védeni a gazdasági kizsákmányolástól és nem szabad semmi olyannak kitenni őket, ami károsíthatja fizikai, szellemi, erkölcsi vagy szociális fejlődésüket. Fiatal munkások (a törvényekben meghatározott életkornál idősebbek) foglalkoztatása esetén a partnereknek meg kell győződniük arról, hogy az elvégzendő munka jellege nem károsítja az egészségüket és a fejlődésüket, munkaidejük nem hátráltatja iskolai tanulmányaikat, valamint az illetékes hatóságok által jóváhagyott szakképzési orientációban, illetve képzési vagy oktatási programokban való részvételüket.

A rabszolgamunkát szintén elutasítjuk. Mindenkinek joga van az igazságos és egyértelmű szerződésekhez. A lelki vagy fizikai kényszer, bármilyen visszaélés vagy megalázás természetesen nem megengedett.

ELLENŐRZÉS

A gyári ellenőrzéseket minden esetben akkreditált harmadik fél végzi. Ha egy gyár ellenőrzése során a kódextől való eltérésekre derül fény, akkor ezek orvoslásáról egy ismételt ellenőrzés keretében győződnek meg. A cél a munkakörülmények folyamatos javítása.

OKTATÁS ÉS NYOMON KÖVETÉS

A CarpetVista rendszeresen ellátogat a beszállítókhoz ellenőrzés céljából. Folyamatos párbeszéd, továbbképzés és tanácsadás révén arra törekszünk, hogy beszerzőink önállóan és módszeresen javítsák a munkakörülményeket és a munkakörnyezetet.

A társadalmi felelősségvállalásunkat érintő kérdések esetén vegye fel a kapcsolatot Patricia Widgrennel, vállalatunk társadalmi felelősségvállalásért felelős igazgatójával, a patricia.widgren@carpetvista.se e-mail címen.

A BSCI-re vonatkozó további részletekért látogasson el a következő oldalra: https://www.amfori.org/content/amfori-bsci

A BSCI magatartási kódexre vonatkozó további részletekért látogasson el a következő oldalra: https://www.amfori.org/sites/default/files/amfori BSCI COC UK.pdf

Korszerű struktúra

KIVÁLÓ
4.69 össz. 5
2377 vásárló írt értékelést.
Margó A.:
Legközelebb is szeretnék vásárolni. ha anyagi helyzetem megengedi.Nagyon szépek a szőnyegek csak nagyon drágák.Köszönettel.

Üde szőnyegek

Colored Vintage & Patchwork
Akár  70%

Kilim
30-50%

Újdonság

Nain
Akár  30%

Időszakos készletkiárusítás
Akár  50%

Kérdezze a CarpetVistát

Hírlevél

Legyen naprakész az ajánlatainkkal kapcsolatban